REAG/GARP

Programi bazë REAG/GARP ju mbështet financiarisht dhe në mënyrë organizative në kthimin vullnetar në vendlindjen tuaj ose në shtegtimin e mëtejshëm në një shtet të tretë që është i gatshëm për t’ju pranuar.
Logo REAG/GARP
Nëse ju dëshironi të ktheheni vullnetarisht ose të vazhdoni udhëtimin më tej dhe nuk mund ta financoni këtë vetë, programi REAG/GARP ju ndihmon. Ai ju mbështetet në organizimin e udhëtimit dhe i merr përsipër shpenzimet e biletës suaj të avionit ose të autobusit. Në varësi të shtetësisë suaj ju mund të merrni , përveç kësaj, mbështetje financiare për udhëtimin si dhe ndihmë financiare për fillimin e ri.Ky program financohet nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme dhe ministritë kompetente të landeve federale si dhe nga Fondi i azilit, migracionit dhe integrimit të BE-së (AMIF).

faqen e fillimit ju mund të shikoni në një film sqarues se si mund të zhvillohet një kthim vullnetar.

Mënyra e mbështetjesNëse dhe cilën mbështetje financiare ju mund të merrni, kjo varet nga disa kritere, p.sh. nga shtetësia juaj. Përfitimet e mëposhtme janë të mundshme:• Marrja përsipër e shpenzimeve të udhëtimit• Mbështetje financiare për udhëtimin• Ndihma financiare për fillimin e riGrupe personash që mbështetenJu mund të merrni mbështetje financiare me REAG/GARP, nëse ju vetë (si dhe të afërmit me detyrim ushqimor) nuk mund t’i siguroni mjetet e nevojshme për kthimin dhe ju i përkisni këtij rrethi personash: Azilkërkuese dhe azilkërkues, persona që kanë marrë një vendim negativ të azilit, persona që zotërojnë një leje qëndrimi )p.sh. refugjatë të njohur), viktima të prostitucionit të detyruar ose të trafikimit të qenieve njerëzore. Nëse ju e posedoni nënshtetësinë e njërit prej vendeve vijuese, ju mund të merrni një ndihmë shtesë për fillimin e ri:Ndihmë për fillimin e ri Grupi (Starthilfe) 1: Afganistani, Etiopia, Eritrea, Gambia, Gana, Iraku, Irani, Nigeria, Pakistani.Ndihmë për fillimin e ri (Starthilfe) Grupi 2: Egjipti, Algjeria, Armenia, Azerbajxhani, Bangladeshi, Benini, Burkina Faso, Kina, Bregu i Fildishtë, Republika Demokratike e Kongos, Gjeorgjia (vetëm në rast të hyrjes deri më dt. 27.03.2017, përndryshe vetëm marrja përsipër e shpenzimeve të udhëtimit), Guinea, Guinea-Bisau, India, Kameruni, Kenia, Libania, Mali, Maroku, Mongolia, Nigeri, Zonat Autonome Palestinenze, Federata Ruse, Senegali, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudani, Taxhikistani, Togo, Tunezia, Turqia, Ukraina (vetëm në rast të hyrjes deri më dt. 10.06.2017, përndryshe vetëm marrja përsipër e shpenzimeve të udhëtimit), Vietnami. Lartësia e ndihmës për fillimin e ri varet nga grupi të cilit i radhitet shtetësia juaj.Nëse keni pasur mundësi për të hyrë në Gjermani pa vizë, mund të merren përsipër vetëm shpenzimet tuaja të udhëtimit. Ju nuk merrni asnjë mbështetje për udhëtimin ose ndihmë për fillimin e ri. Këtu përfshihen p.sh. shtetet e Ballkanit Perëndimor. Shtetasit e shteteve anëtare të BE-së nuk mund të mbështeten me REAG/GARP.Ju lutemi, vini re: Për shkak të gjendjes aktuale të sigurisë nuk mbështeten momentalisht kthime vullnetare për në Siri, Libi si dhe në Jemen në kuadrin e REAG/GARP. Kthimi vullnetar për në Eritre dhe Somali është i mundshëm vetëm në mënyrë të kufizuar dhe nevojitet për një shqyrtim të imët. Prandaj përpunimi mund të zgjasë më gjatë. Informacione të mëtejshme aktuale ju mund të shihni gjithmonë në faqet e vendeve përkatëse.Udhëzim: Shtetas nga Gjeorgjia dhe Ukraina duhet të kenë hyrë në Gjermani para liberalizimit përkatës të vizave (Gjeorgjia 28.03.2017/Ukraina 11.06.2017), për të marrë një ndihmë financiare për fillimin e ri. Përndryshe mund të merren përsipër vetëm shpenzimet e udhëtimit.Paraqitja e kërkesësPërpara se ju të kërkoni REAG/GARP, ju duhet të këshilloheni në mënyrë individuale dhe të padetyrueshme.REAG/GARP ju mund të kërkoni prandaj vetëm nëpërmjet një qendre të këshillimit për kthimin. Ka qendra të pavarura këshillimi dhe qendra shtetërore këshillimi. Qendra të pavarura këshillimi gjeni p.sh. tek shoqatat bamirëse, qendrat shtetërore të këshillimit në zyrat sociale ose zyrat për të huajt. Përveç kësaj qendra të specializuara këshillimi, qendra kryesore këshillimi për kthimin dhe UNHCR mund të paraqesin për ju kërkesa për REAG/GARP. Këtu ju gjeni qendrën më të afërt të këshillimit për kthimin. Kthimi juaj i mundshëm organizohet pastaj në bashkëpunim me IOM.Dokumentet e nevojshmePër t’u kthyer vullnetarisht ju duhet të posedoni të paktën një pasaportë të vlefshme, një dokument në zëvendësim të pasaportës ose një dokument për kalimin e kufirit (“GÜB - Grenzübertrittsbescheinigung” në rast të personave me detyrim për t’u larguar) për vendin përkatës të kthimit. Disa vende ua lejojnë shtetasve të tyre hyrjen edhe me lejekalimin e BE-së (“EU Laissez-Passer). Parashtruesit e kërkesës me prejardhja nga shtete afrikane shpesh herë kanë nevojë fillimisht për një vërtetim të prenotimit nga ana e IOM, përpara se të mund ta kërkojnë tek ambasada e vendit të prejardhjes së tyre dokumentin përkatës të udhëtimit. Nëse ju udhëtoni në një vend të tretë që është i gatshëm për t’ju pranuar, ju keni nevojë për një vizë imigrimi, e cila jep të drejtën për qëndrimin e vazhdueshëm prej një viti.Raste të veçanta mjekësore dhe aftësia për të fluturuar në rast të shtatzënisëLargimi vullnetar mund të bëhet edhe në rast të kufizimeve shëndetësore. Ju lutemi, merrni parasysh që të ashtuquajturat rastet e MEDA-s kanë një kohë më të gjatë përpunimi, në varësi nga sëmundja dhe ekspertizat mjekësore që nevojiten. Në rast të shtatzënisë së vërtetuar nevojitet një vërtetim për aftësinë për të fluturuar. Raste mjekësore duhet të shënohen patjetër në formularin e aplikimit të REAG/GARP. Hollësirat (ilaçe, eventualisht shoqërim mjekësor, ekspertiza mjekësore etj.) duhet të sqarohen individualisht me nëpunësit përkatës të IOM.Refugjatë të mitur të pashoqëruar (UMF)Parimisht largimi vullnetar i të miturve të pashoqëruar është i mundshëm. Lidhur me këtë shqyrtohet saktësisht, nëse kthimi vullnetar i shërben së mirës së fëmijës. Përveç kësaj nevojiten informacione për marrëdhëniet familjare në vendin e prejardhjes si dhe dëshmi me dokumente mbi përfaqësinë ligjore në Gjermani.

Shkarkime

Dokumente për kërkesa

close