Gjeni një qendër këshillimi për kthim në afërsinë tuaj

Futni këtu në kërkim qytetin/fshatin tuaj, kodin postar ose adresën e saktë për të gjetur qendra këshillimi në afërsinë tuaj. Ka qendra të pavarura këshillimi, p. sh. nga organizata bamirësie, OJQ ose organizata të tjera, si dhe qendra shtetërore këshillimi, p. sh. në entet sociale ose entet për të huajt. Këshillimi rreth kthimit është individual, me rezultat të hapur dhe nuk detyron për asgjë. Një këshillim nuk ju detyron të largoheni nga Gjermania.

close