Nëpërmjet formularit të kontaktit mund të na dërgoni pyetje të përgjithshme si dhe komente për faqet tona të internetit.ReturningFromGermany@iom.int