Këtu do të gjeni programe kthimi dhe riintegrimi dhe informacione të mëtejshme për vendin.

  • * Reference to Kosovo shall be understood to be in the context of the UNSC resolution 1244 (1999)