ARRIVES - Assisting the Reintegration of Returnees through Integrated Vocational and Entrepreneurship Support in Nigeria

Programi ARRIVES mbështet të kthyerit që janë të interesuar të fillojnë një biznes në Nigeri.

Programi ARRIVES mbështet refugjatët dhe migrantët që janë të interesuar të fillojnë një biznes në vendin e tyre të origjinës Nigeri. ARRIVES bazohet në programin StartHope@Home - creating new perspectives.

Përmbajtja e programit

ARRIVES mundëson trajnime (online) specifike për lëndë që forcojnë aftësitë sipërmarrëse të pjesëmarrësve në mënyrë që ata të mund të fillojnë biznesin e tyre pas kthimit në Nigeri. Përveç kësaj, mund të paraqiten edhe shqetësime të tjera individuale me synim riintegrimin profesional. Falë reagimeve intensive midis tre organizatave partnere, pjesëmarrësit gjithashtu mund të mbështeten në vendosjen e synuar në marrëdhëniet e punës së varur ("vendosje në punë") në Nigeri. I gjithë programi plotësohet me mbështetje psikosociale. Një trajnues në Nigeri është i përfshirë që në fillim, i cili do të vazhdojë të japë këshilla dhe mbështetje në Nigeri pasi pjesëmarrësit të kthehen. Ky koncept transnacional siguron mbështetje të pandërprerë për të kthyerit gjatë gjithë procesit të kthimit dhe riintegrimit.

Kush mund të marrë pjesë?

Pjesëmarrja ka për objektiv refugjatët dhe migrantët që janë të interesuar të kthehen në vendin e tyre të origjinës Nigeri.

Si mund të marr pjesë në program?

[Qendra juaj e këshillimit për kthimin] (https://www.returningfromgermany.de/de/centres) mund t'ju ndihmojë të regjistroheni për programin ose mund të na kontaktoni drejtpërdrejt me telefon ose WhatsApp në +49 1579-234452.

Pjesëmarrja në program është falas dhe nuk nevojiten njohuri paraprake.

Shënim i rëndësishëm: Trajnimi është i mundur personalisht në vendet e Social Impact gGmbH në Hamburg, Këln, Munih dhe Shtutgart. Përndryshe, pjesëmarrja mund të bëhet edhe virtualisht në formën e trajnimit në internet ose me telefon.

Rajoni i Hamburgut
Social Impact Lab Hamburg
Pastorenstraße 16-18
20459 Hamburg
Znj. Laura Reinstorf
Tel.: +49 1761 - 611 35 35
Email: reinstorf@socialimpact.eu

Rajoni i Këlnit
STARTPLATZ
Im Mediapark 5
50670 Köln
Znj. Fiona Marie Hawes
Tel.: +49 1761 - 611 35 49
Email: hawes@socialimpact.eu

Rajoni i Shtutgartit
Social Impact Lab Stuttgart c/o Impact Hub Stuttgart
Quellenstraße 7a
70376 Stuttgart
Z. Stephan Kelm
Tel.: +49 176 16 11 35 39
Email: kelm@socialimpact.eu

Rajoni i Munihut
Social Impact Lab München
Lindwurmstraße 45
80337 München
Z. Stephan Kelm
Tel.: +49 176 16 11 35 39
Email: kelm@socialimpact.eu

Pjesëmarrja është e mundur edhe në rajone të tjera. Për ta bërë këtë, ju lutemi kontaktoni me info@arrives.eu ose na kontaktoni me telefon ose WhatsApp në +49 1579-234452.

Formulari i regjistrimit dhe informacione të mëtejshme rreth programit ARRIVES mund të gjenden në faqen e internetit të programit www.arrives.eu.

Programi zbatohet së bashku nga Social Impact gGmbH, IRARA dhe International Trade Center (ITC). Oferta është pjesë e masave përgatitore të kthimit (RkVM) që nga nëntori 2023. Projekti financohet nga Fondi i Bashkimit Evropian për Azilin, Migracionin dhe Integrimin (AMIF) dhe bashkëfinancohet nga Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët.