Çështje financiare

A ka mbështetje financiare nga IOM edhe në rast të transferimeve të të vdekurve në vendlindje?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Jo, IOM nuk kryen transferimin e të vdekurve.

Cila është shuma e mbështetjes financiare nga IOM?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Shuma e ndihmës financiare në kuadrin e programit REAG/GARP varet nga faktorë të ndryshëm: a) nënshtetësia b) statusi aktual i qëndrimit c) hyrja në territorin federal d) situata financiare e parashtrueses/parashtruesit të kërkesës e) vendi i destinacionit

Nuk ekziston asnjë parashikim ligjor për ofrim ndihme financiare dhe / ose mjekësore.

icon/ic-play
icon/ic-volume