Çfarë është këshillimi virtual?

Këshillimi virtual është një këshillim online për migrante dhe migrantë të cilët janë të interesuar në një kthim vullnetar në vendet e tyre të origjinës. Këshillimi bëhet online dhe kryhet nga këshilltarët për kthim të IOM-it Këshilltarët e IOM-it janë rezidentë në më shumë se 16 vende. Ata e flasin gjuhën përkatëse të vendit dhe informojnë mbi situatën në vendet e origjinës dhe mbi programet e kthimit vullnetar dhe riintegrimit.

Si mund të kontaktoj unë një këshilltar të ekipit ‘Virtual Counselling’?

Ju mund të kontaktoni këshilltarët nëpërmjet shërbimeve të ndryshme të mesazheve online si Whatsapp, Facebook dhe Skype. Të dhënat e kontaktit për këshilltarët e vendit tuaj i gjeni këtu.

A është këshillimi virtual i disponueshëm në të gjithë vendet?

Këshillimi virtual është aktualisht i disponueshëm në 16 vende: Shqipëri, Armeni, Bangladesh, Bosnjë e Hercegovinë, Etiopi, Gjeorgji, Gana, Guine, Gambi, Irak, Kosovë, Mal i Zi, Nigeria, Republikë Maqedoni e Veriut, Pakistan dhe Serbi.