Dokumentet e udhëtimit

A mund të bëhet kthimi vullnetar i asistuar me një kopje të dokumentit të udhëtimit?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Jo. Duhet të siguroheni që dokumentet origjinale të udhëtimit të jenë të pranishme në momentin e largimit.

A mund të udhëtojnë aplikantët me një letërnjoftim (kartë identiteti) në vend të pasaportës?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Kjo varet nga vendi i destinacionit dhe duhet të sqarohet me personat përgjegjës të IOM-it. Nisja, largimi drejt një vendi tjetër, rihyrja.