Мере за припрему повратка (RkVM)

Мере за припрему повратка (RkVM) припремају повратнике у циљу покретања пословања.

Помоћу програма StartHope@Home, Social Impact gGmbH подржава избеглице и мигранте заинтересоване за покретање пословања у својој земљи порекла. Од октобра 2020. понуда представља централни саставни део новостворених мера за припрему повратка (RkVM) Савезног завода за миграције и избеглице.

StartHope@Home
Од јануара 2018. године, социјално предузеће Social Impact gGmbH спроводи програм реинтеграције StartHope@Home.

Садржаји програма
StartHope@Home омогућава (оnline) подучавање специфично за предмет, усавршавање и радионице на различитим језицима, како појединачно, тако и у групама. Пре свега, саветовање јача предузетничку компетенцију учесника, тако да су они боље припремљени за покретање пословања након повратка у земљу порекла. Поред тога, учесници могу да покрену и друга појединачна питања у погледу њихове професионалне реинтеграције.

Фазе

Фаза профилисања
- индивидуална процена ситуације
- разговор о перспективи
- планирање квалификација

Фаза квалификовања
- 8 модула обуке
- индивидуално подучавање
- вебинари
- завршна презентација

Фаза реинтеграције
- Проверите оквирне услове на локацији
- процесе подучавања за интеграцију

Учеснике подучавају тренери са знањем више језика и подржавају на социо-педагошком пољу.

Ко може да учествује?
Учешће је намењено избеглицама и мигрантима који су заинтересовани за повратак у земљу порекла и који долазе из земаља које се могу финансирати кроз програме ERRIN, Почетна финансијска помоћ Плус (2. почетна финансијска помоћ) и Перспективе Отаџбина (изузетак: Руска Федерација). Ту спадају следеће земље порекла: Египат, Ethiopia, Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, China, Côte d’Ivoire, DR Congo, Eritrea, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Iraq, Cameroon, Kazakhstan, Kenia, Kyrgyzstan, Kosovo, Mali, Morocco, Mongolia, Nigeria, Niger, Pakistan, Ruanda, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Zimbabwe, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tadjikistan, Togo, Tunesia, Ukraine and Viet Nam.

Како могу да учествујем у програму?
Ваше саветовалиште за повратак Вам може помоћи да се пријавите за програм. Учешће у програму је бесплатно и није потребно претходно предзнање.

Важна напомена: Због тренутних ефеката пандемије КОВИД-19, Social Impact Labs су затворене до даљег. Саветовање се алтернативно може спровести телефонским путем или путем онлајн обуке у складу са прописима о заштити података путем опције „Go To Meeting“.

Програм се одвија на локацијама широм Немачке: Хамбург, Келн, Штутгарт и Минхен

Регион Хамбурга
Pastorenstraße 16-18
20459 Hamburg
Michael Pfeil
T. +49 40 307 086 83 / +49 176 161 136 05
Email: pfeil@socialimpact.eu

Регион Келна
Forum Food&Nachhaltigkeit
Oskar-Jäger-Straße 160
50825 Köln-Ehrenfeld

Ziad El-Sabbagh
T. +49 176 1611 3606
Email: el-sabbagh@socialimpact.eu

Регион Штутгарта
Teckstraße 62
70190 Stuttgart
Sebastian Donath
T. +49 711 400 538 63
Email: donath@socialimpact.eu

Регион Минхена
Balanstraße 73, Haus 21 A / 3.OG
81541 Munich
Katherine Kellein
T. +49 89 809 135 110
Email: kellein@socialimpact.eu

По договору, учешће у другим регионима такође може бити омогућено. У ту сврху обратите се централној контакт тачки у Берлину:

Регион Берлина/Франкфурт на Мајни/Лајпциг
Heilbronner Straße 20
10779 Berlin