Caritas Srbije

Caritas Srbije je humanitarna organizacija Katoličke crkve i član međunarodne asocijacije Caritasa sa nacionalnim podružnicama u više od 160 zemalja širom sveta. Od 1995. godine do danas Caritas Srbije pruža humanitarnu pomoć i pomaže osobama u potrebi bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

U okviru projekta „Savetovalište za povratnike – Caritas Srbije“ 2017. godine otvoreno je Savetovlište za povratnike u Beogradu. Savetovalište je namenjeno povratnicima u Srbiju, kao i članovima njihovih porodica koji su s njima doputovali, a koji su izgubili ili uskoro gube osnov za legalan boravak u SR Nemačkoj. Savetovalište nudi savetovanje, orijentaciju i nematerijalnu podršku i pomoć u vezi sa socijalnim, administrativnim, porodičnim i ličnim pitanjima. Mimo toga, savetovalište upućuje takođe i na druge organizacije čiji projekti obuhvataju materijalnu pomoć, kao i programe zapošljavanja i obrazovanja za povratnike.

Savetovalište za povratnike sarađuje neposredno sa mnogim ustanovama, institucijama i savetovlištima u Nemačkoj – kako pre, tako i posle povratka povratnika u Srbiju – kako bi se predupredile ili otklonile sve poteškoće koje sprečavaju njhovu reintegracju u Srbiji.

Usluge koje pruža Savetovalište za povratnike u Caritasu Srbije su besplatne. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i sporta pokrajine Donja Saksonija, Caritasa Nemačke i Caritasa Srbije.

Caritas Serbije
Savetovalište za povratnike
Vojvode Stepe 113 / lok. 7
11000 Beograd

Radno vreme: radnim danima od 10:00 do 15:00h

Tel.: +381 11 391 2612 und +381 64 886 6803 (Viber/Whatsapp)
E-Mail: return-info@caritas.rs
Facebook: caritassrbije.savetovaliste
Instagram: caritas_savetovaliste