URA Албанија

Пројекат реинтеграције „URA Албанија“ који су финанцирале институције на савезном и покрајинском нивоу пружа подршку повратницима непосредно након њиховог доласка у Албанију и током често неизвесне почетне фазе нуди лично саветовање као и бројне начине подршке.

Молимо вас да узмете у обзир да услуге пројекта реинтеграције „URA“ почев од 1. маја 2023. године више нису на располагању повратницима у Албанију са статусом дугорочно толерисаног боравка (за важећи датум напуштања земље, погледати такође и објаву од 12. априла 2023. године). Уместо тога овој групи особа на располагању су услуге подршке реинтеграцији у оквиру програма JRS. У то спадају краткорочна подршка до три дана након доласка (тзв. „Post Arrival Package“). За коришћење пакета краткорочне подршке „Post Arrival Package“, наша је препорука да још пре напуштања земље обавезно поднесете благовремену JRS пријаву преко најближег саветовалишта за повратак.

Пројекат је финансиран од стране Савезне канцеларије за миграције и избеглице (нем. BAMF) као и 12, тренутно 11, савезних покрајина а имплементира га Немачка организација за међународну сарадњу (нем. GIZ) д.о.о. ради подршке трајној реинтеграцији повратника на лицу места.

Видови подршке
Подршка се пружа и зависности од индивидуалних потреба повратница и повратника и може да садржи следеће:
• пријем и прва оријентација на аеродрому, у зависности од потреба
• помоћ при смештају у склониште за хитне случајеве првих 3-5 дана по доласку
• саветовање о социјалним питањима
• подршка психолога
• тренутна помоћ у виду бенефиција у натури:
- новчана средства за премошћавање
- новчана помоћ за трошкове превоза
- новчана помоћ за медицинске трошкове
- новчана помоћ за закуп стана
- новчана помоћ за трошкове опремања и реновирања стана
• посебна подршка за нарочито угрожене особе:
- специјализована психолошка подршка за децу
- курсеви језика за децу
- допунски часови за децу
- основна опрема за школску децу
- финансирање чланства у клубовима и слободних активности за децу
- покривање трошкова за чување деце за мајке и самохране родитеље

Што се тиче новчане помоћи за запошљавање и средњорочних мера за реинтеграцију, компонента премошћавања тесно сарађује са саветодавним центром DIMAK у оквиру GIZ-a који такође има подршку владе Савезне Републике Немачке.

Критеријуми за добијање новчане помоћи
Компонента премошћавања доступна је свим особама које су се добровољно или принудно вратиле из Немачке у Албанију и нуди им бесплатне савете. Друге видове подршке који су наведени горе могу да добију искључиво повратнице и повратници из савезних покрајина које учествују у овом пројекту. Баден Виртемберг, Баварска, Берлин, Бремен, Доња Саксонија, Саксонија-Анхалт, Северна Рајна-Вестфалија, Рајна-Палатинат, Саксонија, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија.

Поврх тога, за добијање финансијске помоћи важе следећи критеријуми:
Најмање тромесечни боравак у Немачкој: Сви заинтересовани за добијање помоћи преко компоненте премошћавања непосредно пре свог повратка морају имати најмање три месеца непрекидног боравка у Немачкој.

Рок за пријаву: Сви заинтересовани од 1. априла 2021. морају најмање пет дана пре датума напуштања Немачке да поднесу пријаву преко BAMF-а или да у року од осам недеља након свог повратка у Албанију лично поднесу захтев за добијање помоћи у Канцеларији компоненте премошћавања.

У интересу оптималне припреме повратка, препоручује се пријава пре одласка из Немачке.

Обратите пажњу да Баварска, Северна Рајна-Вестфалија и Тиринген дају подршку искључиво особама које су заинтересоване за добровољни повратак.

Поступак и пријава: Претходна пријава има за циљ необавезну најаву повратка у компоненти премошћавања, убрзавање поступака у оквиру пројекта и олакшавање пружање одговарајућих видова помоћи повратницима.

Формулар за пријаву (в. део за преузимање датотека) се подноси преко неке од општинских или покрајинских институција или преко неке институције која даје савете о повратку. Да би се избегла накнадна питања и убрзала обрада, пријавни формулар би требало да буде попуњен у целости и потписан од стране особе заинтересоване за повратак. Пријавни формулар би након тога требало скенирати и послати BAMF-у следеће поштанско сандуче:  Brueckenkomponente@bamf.bund.de

Имајте у виду да пријава није аутоматски повезана с одобравањем помоћи у оквиру компоненте премошћавања. Одлука о могућности подршке и о врсти и обиму евентуалне финансијске помоћи се доноси тек након консултативног разговора на лицу места у оквиру компоненте премошћавања.

Током индивидуалних консултација, саветници и саветнице за социјална питања идентификоваће индивидуалне потребе повратница и повратника и заједно са њима ће израдити прилагођену мапу пута за реинтеграцију у Албанији која је конципирана у зависности од конкретних потреба. План реинтеграције може да садржи различите врсте помоћи у виду саветовања и збрињавања, при чему је висина помоћи ограничена:

Добровољни повратници: до 600 EUR по особи/ до 3.000 евра по породици

Враћена лица: до 550 EUR по особи/ до 2.750 евра по породици

Контакт: Brückenkomponente Albanien (URA Albania)
Rr. Asim Zeneli, Nd. 6/10
Tirana
Albania

Радно време: понедељак - четвртак од 10 до 15 часова