AWO Kosovo

AWO Nürnberg на Косову и Метохији - помоћ за повратнице и повратнике као и њихове породице

Пројекат повратка треба да омогући одрживу реинтеграцију добровољних повратница и повратника из Немачке на Косово и Метохију.

У центру за консултације AWO могу да се развију заједничке перспективе и могућности за нови почетак на Косову и Метохији. Мигранткиње и мигранти се третирају с поштовањем, консултација је без икаквих пристрасности и оријентисана на ресурсе.

Канцеларија помаже лицима, која се из Немачке добровољно враћају на Косово и Метохију, ако имају питања и проблема, која се односе на повратак. Осим тога се захваљујући мобилним консултацијама омогућује старање о лицима, која нису у стању да самостално пронађу службу за консултације. Кућне посете служе такође за то да ситуација оних који траже савет може боље да се процени, како би могле да буду припремљене помоћи које одговрају реалним потребама.

Помаже се како породицама, тако и самицама и самцима, који се налазе у тешком социјалном положају. На пример AWO Nürnberg обезбеђује помоћи за медицинско збрињавање плаћањем лекова и трошкова прегледа за хронично болесне људе. Даље се породицама обезбеђује финансијска подршка за школски прибор и трошкове пута до школе. Такође могу да се обезбеде грађевински материјал и намештај односно помоћ за реновирање. AWO такође обезбеђује додатке и помоћ за започињање бизниса.

Људима, који су заинтересовани за повратак на Косово и Метохију, на понуду се указује пажња захваљујући службама за консултације. Од невладиних организација или пријатеља и познаника можете да сазнате да AWO центар за консултације постоји на Косову и Метохији. Министарство унутрашњих послова Косова и Метохије такође упућује на AWO клијенткиње и клијенте, који не могу да очекују помоћ од покрајине. Осим тога, стара се и о лицима, која косовско-метохијске институције упућују на AWO, како би добиле подршку око административних послова, који се тичу Немачке, као што су нпр. прибављање школских сведочанстава и/или извода из матичне књиге рођених.

AWO за децу и омладину такође нуди групне понуде. Радо се прихватају излети, групне активности уз пратњу психолога, авантуристичко-предагошке понуде, курсеви скијања, као и курсеви језика на немачком и албанском.

AWO Nürnberg је на Косову и Метохији активан од јануара 2007. године. Властита канцеларија у Приштини отворена је у марту 2009. године. Пројекат је покренулаУред за вањске послове и Слободна држава Бајерн.

Контакт:
У Немачкој: госпођа Мартина Зомер (Martina Sommer) (руководилац реферата)
тел.: +49 911 2741 40 11
На Косову: господин Незир Колгеци (Nezir Kolgeci)
тел.: +383 9 227 262

Време трајања пројекта:
Од 01. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године (постоји опција за продужетак.)