Финансије

Да ли IOM пружа финасијску помоћ и приликом превоза посмртних остатака у земљу порекла?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Не, превоз посмртних остатака не може да се изврши преко IOM-а.

Колики је износ IOM-ове финансијске подршке за повратнике?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Висина износа финансијске подршке у оквиру REAG/GARP програма зависи од више фактора:

a) држављанства b)актуелног боравишног статуса c) уласка на територију СР Немачке d) финансијске ситуације подносилаца захтева e) одредишне земље

Hе постоји загарантовано право на одобравање финансијске помоћи и/или медицинске подршке.

icon/ic-play
icon/ic-volume