консултације

Virtual Counselling

Шта је Virtual Counselling (Виртуелно саветовалиште)?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Виртуелно саветовалиште је онлајн саветовалиште за мигранткиње и мигранте који живе у Немачкој и који су заинтересовани за повратак у своје земље порекла. Савети се добијају онлајн и дају их IOM-ови саветници и саветнице за повратак. Ови саветници и саветнице се налазе у 19 земаља. Они говоре језик те земље, дају информације о ситуацији у земљама порекла као и о програмима за добровољни повратак и реинтеграцију.

Како може да се ступи у контакт са члановима тима Виртуелног саветовалишта?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Саветници и саветнице се могу контактирати преко различитих сервиса за онлајн поруке као што су Вотсап, Вибер, Фејсбук или Скајп. Контакт подаци се могу наћи на интернет страницама за конкретну земљу.

ZIRF-Counselling

Шта је Саветовалиште ZIRF?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Пројекат Саветовалишта ZIRF (ZIRF-Counselling) је информативна понуда у којој су доступне индивидуалне, актуелне информације о земљи повратка које су проверене на лицу места. Институције које дају савете о повратку морају да имају одговарајућу подршку како би мигранткињама и мигрантима могле да дају индивидуалне информације о свакој појединачној земљи. На тај начин се подржава одлука да ли постоји могућност доборовољног повратка.

Овај пројекат је део Централне службе за посредовање информација за поспешивање повратка, скр. ZIRF. Овај пројекат се састоји од две компоненте: од индивидуалних упита и од информативних листова о појединачним земљама.

Шта су индивидуални ZIRF упити?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Једна од компоненти пројекта Саветовалишта ZIRF су индивидуални ZIRF упити. Институције у Немачкој које имају право да подносе захтеве при томе имају могућност да тиму ZIRF Саветовалишта шаљу индивидуалне упите о ситуацији на лицу места. Ту спадају питања о следећим тематским областима: Медицинско збрињавање, тржиште рада, стамбена ситуација, образовање, социјална питања или могућности подршке за вулнерабилне групе. Потом ће IOM на лицу места покушати да добије одговоре на та питања. За малолетне мигранткиње и мигранте без пратње одраслих се такође може извршити тзв. Family Assessment (Процена породичне ситуације).

Ко може да постави ZIRF упит?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Упит може да постави само институција која даје савете о повратку и која има право за подноси ZIRF захтеве. Давање права на постављање упита је у надлежности појединачних савезних покрајина. На основу приказа појединачних саветодавних институција на информативном порталу се може закључити да ли та институција има право на постављање упита.

Како могу да поставим ZIRF упит?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Институције које имају право на постављање ZIRF упита могу да их постављају преко модула за онлајн подношење захтева (OAM). Детаљне информације о подношењу захтева се могу пронаћи у упутствима која се налазе на програмској страници ZIRF Саветовалишта. Ове информације су доступне на немачком језику.

Где се могу наћи одговори на раније постављене упите?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Раније обрађени индивидуални упити се анонимизују и њихов увид је могућ путем ZIRF базе података. ZIRF база података се налази доњем заглављу и на програмској страници „ZIRF Саветовалишта“.

Шта подразумева процена породичне ситуације (Family Assessment)?

icon/ic-play
icon/ic-volume

У случају могућег добровољног повратка малолетних мигранткиња и миграната без пратње одраслих, IOM нуди процену породичне ситуације. У ту сврху, IOM ће ступити у контакт са члановима породице у одредишној земљи и посетиће их на лицу места. Ово се чини с циљем обезбеђивања добробити детета и утврђивању најбољег интереса детета. Циљ је и да се старатељу пружи подршка приликом доношења одлуке о могућем добровољном повратку детета.

Код процене породичне ситуације се прикупљају информације о соци економској ситуацији, о условима живота, о величини, структури и динамици породице у одредишној земљи. Разматрају се и следећи фактори: приступ образовним могућностима и медицинском збрињавању као и спремност законских заступника да прихвате дете у одредишној земљи. Такође се врши провера идентитета дететовог законског заступника у одредишној земљи.

Додатне информације о процени породичне ситуације могу да се позову на програмској страници „ZIRF Саветовалишта“.

Која документација је неопходна за подношење захтева за процену породичне ситуације?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Пре него што може да се постави упит, институција која даје савете о повратку којој је исти упућен, мора да прикупи информације о детету и о конкретним породичним односима у одредишној земљи. При томе је изузетно важно да се обрати посебна пажња на одређене факторе ризика и на неуобичајене околности. Ту спадају, на пример, принудна удаја и трговина људима, али и фактори као што су останак родитеља у СР Немачкој, као и повратак изузетно младих мигранткиња и миграната. Осим тога, потребна је и следећа документација: формулар захтева, доказ о идентитету детета, законског заступника у Немачкој као и особе која ће у одредишној земљи бринути о детету. Битно је навести адресу, број телефона и евентуално имејл адресу особе у одредишној земљи ради успостављања контакта.

Шта су информативни листови о појединачним земљама?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Информативни листови о појединачним земљама садрже информације које су релевантне за повратак, и то о следећим тематским областима: Здравство, тржиште рада, становање, социјална питања, образовање, конкретне могућности подршке и деца у процесу повратка. Они се називају и CFS. Ова скраћеница се односи на енглески назив за Country-Fact-Sheet. Оне се могу наћи на појединачним интернет страницама за конкретну земљу.