MEDA (Medical Assistance) Медицинска асистенција

Да ли IOM мора да се информише о здравстевним специфичностима и / или обољењима подносилаца захтева?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Све здравствене специфичности укључујући и трудноћу морају да се саопште IOM-у приликом подношења захтева. То обухвата како психичке тако и физичке недостатке. Захваљујући медицинском стручном особљу, IOM може да провери у ком обиму морају да се предузму специјалне мере за исељење или реинтеграцију у одредишној земљи.

Шта је медицински случај (MEDA случај)?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Према подносиоцима захтева, који болују од неке (акутне или хроничне) болести, (психичког поремећаја или физичког недостатка), мора се односити и третирати као према MEDA случајевима.

Која су документа потребна код MEDA случаја?

icon/ic-play
icon/ic-volume

увек:
• изјава о сагласности за прослеђивање медицинских података (Authorization Form)
• извештај лекара на енглеском језику који није старији од две седмице, са следећим подацима: дијагноза ток болести/лечења прогноза/препорука за даље лечење лекови

уколико је релевантно:
• MEDIF/MEDA формулар авио-компаније не старији од седам дана
• потврда да сме да лети авионом
• план лечења (рецепт и прелиминарни обрачун трошкова, ако IOM сноси трошкове)
• подаци о инвалидским колицима
• у случају психичког обољења: потврда о психичкој способности за самостално одлучивања о асистираном повратку

Које задатке има саветовалиште у вези са службом за прослеђивање захтева?

icon/ic-play
icon/ic-volume

• брзо обезбеђивање свих неопходних докумената
• успостављање контакта са породицом у одредишној земљи
• евентуално обезбеђење завршног лекарског прегледа
• благовремено достављање свих докумената за надокнаду трошкова