Исељење, даља миграција, поновно усељење

Исељење

Да ли термин за повратак може да се изабере по слободној вољи?

icon/ic-play
icon/ic-volume

IOM се труди да организује лет у складу са жељеним термином за повратак наведеним на захтеву . Фактички дан повратка ипак зависи од постојећих авионских веза, расположивости места у авиону и датума на путним исправама.

Да ли је датум повратка наведен на IOM-овој потврди обавезујући приликом исељења копненим путем?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Пошто повратак копненим путем организује саветовалиште / служба која прослеђује захтев, датум повратка на IOM-овој потврди није обавезујући. Повратак мора да уследи у року од три месеца.

У које земље је могуће исељење аутобусом?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Исељење аутобусом је могуће у следеће земље: Албанија, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија, Република Молдавија, Црна Гора, Србија и Украјина. Исељења у Косово и Метохију нису могућа аутобусом.

Да ли аутобуска карта може да се поручи / купи пре подношења захтева и пре добијања IOM-ове потврде?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Не, карта не може да се купи пре добијања IOM-ове потврде.

даља миграција

Да ли је исељење преко REAG/GARP могуће у неку другу земљу чланицу Европске уније?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Могућност исељења у неку другу земљу чланицу Европске уније је формално искључено. Међутим, жртве трговине људима или проституције под принудом с држављанством државе чланице Европске уније могу да добију подршку.

Која су додатна документа потребна приликом даље миграције?

icon/ic-play
icon/ic-volume

У случају даље миграције мора да се приложи виза за улазак у земљу или боравишна дозвола, која обезбеђује константан боравак (најмање 1 година) у трећој земљи. Препоручљив је контакт са амбасадом дотичне земље, како би се добиле остале информације о могућностима боравка. IOM тек по прилагању визе/боравишне дозволе може да припрема даљу миграцију, али не помаже око подношења захтева за визу.

поновно усељење

Да ли приликом поновног повратка у Савезну Републику Немачку морају да се надокнаде добијене REAG/GARP услуге асистенције?

icon/ic-play
icon/ic-volume

У начелу, да. Да ли услуге асистенције приликом регистрованог повратка у Немачку морају да се плате, то зависи од разлога за повратак (нпр. заснивање радног односа, спајање породице, поновни захтев за азил, студирање). Чак и у случају да мигрант или мигранткиња у потпуности надокнади услуге асистенције, искључена је поновна асистенција преко REAG/GARP програма.