Путне исправе

Да ли је асистирани добровољни повратак могућ и са копијом путних исправа?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Не. Обавезно мора да се води рачуна о томе да се оригиналне путне исправе приложе до тренутка исељења.

Да ли подносиоци захтева могу да путују с личном картом (ID card) уместо пасоша?

icon/ic-play
icon/ic-volume

То зависи од земље одредишта и то мора да се разјасни са надлежним референтом у IOM-у.