Подношење захтева

Ко може да поднесе захтев за асистирани повратак у оквиру REAG/GARP?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Држављани трећих држава, који размишљају о томе да се врате, али за то немају сопствена средства, могу да поднесу захтев за подршку. О врсти и обиму асистенције се одлучује индивидуално према потреби односно према специфичности потребне заштите. Не постоји загарантовано право на подршку.

Да ли REAG/GARP захтев може да се поднесе из притвора?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Не. Лица која добровољно желе да се врате, после пуштања из притвора морају да се обрате неком саветовалишту и да тамо поднесу захтев за подршку приликом повратка.

Да ли постоји обавеза подношења захтева за азил?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Не. Лица која изразила жељу да затраже азил (молба за азил), али још нису поднели правоваљани захтев за азил, такође могу да добију подршку. Програмом се уз то подржавају и жртве трговине људима и проституције под принудом.

Колико дуго траје обрада захтева у Међународној организацији за миграције (IOM)?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Трајање обраде захтева варира у зависности од земље одредишта, при чему се увек тежи брзом решавању захтева. Ако су приложени сви документи и/или потврде, IOM по правилу може да организује захтевани повратак у року од четири до пет радних дана. Обратите пажњу на то да у зависности од земље одредишта или код медицинских случајева време обраде захтева може да буде дуже.

Ко мора да потпише REAG/GARP захтев?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Сва пунолетна лица (од 18 година), која су наведена на захтеву, морају да се потпишу на трећој страни захтева. Осим тога, мора да се наведе датум подношења захтева. Малолетници од 16 година без пратње због законског заступања морају додатно да потпишу све документе.

Који су документи неопходни код подносилаца захтева који су неписмени?

icon/ic-play
icon/ic-volume

IOM-у је од службе која прослеђује захтев потребна изјава из које произилази да је лице које подноси захтев у присуству преводиоца у довољној мери информисано о садржају REAG/GARP захтева. Лице које подноси захтев мора да је разумело садржај, а захтев морају да потпишу сва пунолетна лица у присуству референта (стављајући три крста или отисак прста).

Шта је онлајн модул за подношење захтева, скр. ОАМ?

icon/ic-play
icon/ic-volume

OAM је дигитални модул за подношење захтева који су развили саветници и саветнице за повратак у институцијама које преносе захтеве да би се омогућило онлајн подношење REAG/GARP захтева. OAM омогућује приступ бази података Централне службе за посредовање информација за поспешивање повратка (скр. ZIRF), као и могућност постављања нових упита.

Ко може да користи „OAM“?

icon/ic-play
icon/ic-volume

OAM је намењен саветницима и саветницама за повратак у институцијама које преносе захтеве. Институције које преносе захтеве имају право да подносе захтеве REAG/GARP за добровољне повратнике или да у оквиру ZIRF пројекта постављају упите за поједине земље.

На који начин институције могу да подносе REAG/GARP захтеве преко OAM-а?

icon/ic-play
icon/ic-volume

За подношење REAG/GARP захтева преко OAM-а, саветници и саветнице за повратак морају најпре да направе налог у OAM-у кликом на „Registrieren“ (Регистрација) на улазној страници ОАМ-а. Формулар за регистрацију треба најпре да се преузме под пољем „Registrierungsformular herunterladen“ (Преузимање формулара за регистрацију), а затим исти треба да се попуни, одштампа и потпише. Затим треба да се скенира и поново постави под пољем „Registrierungsformular“ (Формулар за регистрацију). Након извршене провере овлашћења институције која преноси захтев, шаље се потврда у виду имејла са привременом лозинком и линком за пријаву. Након тога, регистровани повратници могу да подносе захтеве.

Где могу саветници и саветница за повратак да пронађу релевантне информације о „ОАМ“-у?

icon/ic-play
icon/ic-volume

Те информације се могу прочитати у Приручнику за „OAM“. За додатна питања телефоном можете позвати корисничку подршку на број телефона +49 30 278 778 78 од понедељка до петка од 08:00 до 17:00 часова. Корисничку подршку можете да контактирате и путем имејл адресе iomdeoamsupport@iom.int или преко формулара за контакт који се налази на вашем OAM налогу.