مالي چارې

آیا خپل اصلي هیواد ته د مړو کسانو د لیږدولو په برخه کې د مهاجرت نړیوال سازمان (IOM) مالي ملاتړ کوي؟

نه، د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا اصلي هېواد ته د مړو لیږدول امکان نه لري.

د مهاجرت نړیوال سازمان په واسطه د بیرته ستنیدونکو افرادو لپاره مالي ملاتړ څومره دی؟

د REGA/GARP برنامې په چوکاټ کې د مالي ملاتړ میزان ډېر لاملونه لري.:

a) تابعیت b) د اوسني اقامت وضعیت c) د آلمان فدرالي جمهوریت خاورې ته ننوتل d) د درخواست کونکي مالي وضعیت e) د مقصد هیواد

د مالي مرستو او/یا روغتیایی ملاتړ ورکولو قانوني استحقاق نه لري.