د سفر اسناد

آیا داوطلبانه بیرته ستنیدل د سفري اسنادو له کاپي سره امکان لري؟

نه. دې مسلې ته باید حتمآ توجه وشي چې د آلمان څخه د وتلو پرمهال د سفري اسنادو اصل باید وړاندې شي.

آیا د غوښتنې وړاندې کونکي افراد کولی شي د پاسپورټ پرځای د پیژندپاڼې (د پیژند کارت) سره هم سفر وکړي؟

دا چاره د مقصد هیواد پورې اړه لري او باید د مهاجرت نړیوال سازمان د ارزونې اړوند مسؤلینو سره په بشپړ ډول همغږې ترسره شي.