Програми JRS (Joint Reintegration Services)

Програм JRS - Заједничке услуге реинтеграције („Joint Reintegration Services“) нуди индивидуалну помоћ при реинтеграцији повратницима који се враћају у своје земље порекла.

Помоћ JRS доступна је у следећим земљама порекла:

Египат, Етиопија, Албанија*, Aлжир, Јерменија, Бангладеш, Гамбија, Грузија*, Гана, Гвинеја, Индија, Ирак, Јордан, Камерун, Казахстан, Кенија, Киргистан, Дем. Реп. Конго (Киншаса), Мароко, Молдавија*, Монголија, Непал, Нигерија, Северна Македонија*, Пакистан, Палестинске територије, Србија*, Сомалија (са Сомалилендом), Шри Ланка, Таџикистан, Тунис, Турска и Вијетнам.

(* Овде важе посебне одредбе. Види под 5.)

1. Процедура пријаве преко RIAT-а:
Захтев се подноси искључиво преко система за управљање подацима RIAT. Ту се обрађују сви пројектни процеси. RIAT је затворени систем са приступом само за овлашћена лица и испуњава захтеве eвропске Oпште уредбе о заштити података.

Пријаве за JRS треба да се региструју у RIAT-у на време (отприлике 2-3 недеље) пре планираног одласка. Документи који недостају (нпр. потврђени датум одласка) могу и касније да се унесу у RIAT. Постоји посебан пропис за додатну подршку „Post Arrival Package“ (видети тачку 4; односи се само на угрожене особе): JRS-пријава мора бити унета у RIAT најмање четири (!) недеље пре стварног одласка и важни документи (нпр. подаци одласка, медицински налази) већ би требало да буду у великој мери приложени при регистрацији.

Интернет експлорер се не може користити из техничких разлога, па треба користити алтернативни веб претраживач као што је Гугл кроум.

Да бисте користили RIAT, потребно је претходно учешће у (двостепеном) курсу обуке, током којег се завршава процес регистрације и аутентификације. Све информације о понуђеним курсевима обуке RIAT-а можете пронаћи на страници за пријаву (Login) на ReturningfromGermany.de. Молимо Вас да се прво региструјете на страници за пријаву.

Уколико имате питања око система RIAT, можете се обратити на: RIATsupport@bamf.bund.de .

2. Накнадна пријава:
Особе које су се вратиле/су враћене евентуално могу да добију подршку и након што стигну у земљу порекла. За то је потребно да контактирате партнера за реинтеграцију (за контакт-податке погледајте летак) одмах (најкасније у року од 3 месеца) по доласку, и обавезно предочите доказ идентитета.

3. Лица која испуњавају услове:
Помоћ JRS могу да добију следеће особе:
а) држављани трећих земаља који још нису добили коначну негативну одлуку (одбијеницу) за захтев за азил/процедуру или захтев за други облик заштите
б) држављани трећих земаља који (више) не испуњавају услове за легалан улазак или легалан боравак у Немачкој и/или у другој држави чланици (нпр. особе које су обавезне да напусте земљу или су била толерисана).

Подршка је могућа и за оне који се добровољно враћају и за особе које су враћене у земљу порекла (видети 2.).

4. Обим и износ JRS помоћи:
JRS прави разлику између краткорочне и дугорочне подршке (Post Arrival Package/Post Return Package):

а) Краткорочна подршка ("Post Arrival Package" - до три дана након доласка):
• превоз са аеродрома
• даљи транспорт до одредишта
• неопходна ноћења пре доласка на одредиште
• додатне медицинске потребе
• спајање породице за малолетне особе без пратње

б) Дугорочна подршка ("Post Return Package" - до 12 месеци након одласка):
• подршка за стан
• медицинске потребе у случају тешких обољења
• мере школског образовања и стручног оспособљавања
• савети о могућностима запошљавања и помоћ у проналажењу посла
• подршка у покретању (сопственог) бизниса
• спајање породице
• правни савети и административна подршка
• психосоцијална подршка.

Помоћ JRS-а се генерално додељује као бенефиције у натури. Висина подршке се заснива на следећим износима:
• добровољни повратак (главни подносилац захтева): 2.000 евра
• сваки додатни члан породице: 1.000 евра
• утврђена угроженост*: једнократно додатних 615 евра
• репатрирана лица: 1.000 евра

*Уз доказ, угроженим се сматрају: особе старије од 60 година, особе са тешком болешћу (нпр. дијализа), жене које се враћају саме са малолетним особама, труднице које се враћају саме, малолетне особе без пратње, жртве трговине људима и принудне проституције.

Додатни износ (615 евра) треба да се преузме од партнера за реинтеграцију у року од три дана од доласка.

5. Посебне одредбе за земље порекла Албанију, Грузију, Молдавију, Северну Македонију и Србију

Молдавија:
- Особе са дугорочно толерисаним боравком (особе са толерисаним боравком у Немачкој од најмање две године) могу да се пријаве за краткорочну и дугорочну подршку.

Молимо саветовалишта за повратак да укажу на могућност благовременог контактирања. Контакт детаљи свих партнера за реинтеграцију налазе се у брошури (Преузимања, десна страна).

Партнери за реинтеграцију програма JRS су: Caritas International Bel-gium, European Technology and Training Centre (ETTC), IRARA, Life Makers Foundation и WELDO.

Програм JRS - Заједничке услуге реинтеграције („Joint Reintegration Services“) који је финансиран од стране Frontex-а започет је 1. априла 2022. године и нуди индивидуалну помоћ при реинтеграцији повратницима који се враћају у своје земље порекла. BAMF је на националном нивоу одговоран за координацију ових помоћи.

BAMF са задовољством може да пружи додатне информације о помоћи JRS: reintegration@bamf.bund.de