ERRIN

ERRIN (European Return and Reintegration Network) је заједнички програм за повратак и реинтеграцију многобројних европских партнерских држава под вођством Холандије.

ERRIN подржава реинтеграцију повратника и у највећој мери га финансира Европска унија. Уз то се проширује директна размена с трећим државама преко билатералних мера у области повратка и реинтеграције.
Тежишта програма
• индивидуална подршка после (добровољног и принудног) повратка у земљу порекла (трећа држава) захваљујући мрежи локалних пружаоца услуга и партнера
• олакшање повратка и реинтеграције вулнерабилних лица
• развој и имплементација иновативних концепата у области повратка и реинтеграције
• развој метода за унапређење консултације пре исељења
• кооперација с трећим државама ради олакшања повратка и реинтеграције
• добијање и размена сазнања ради даљег развоја програма


Помоћ
Држављани трећих земаља, којима је после добровољног исељења или репатријације из Немачке потребна подршка приликом реинтеграције у земљи порекла, могу да поднесу захтев за ERRIN помоћ.

У следећим земљама тренутно може да се понуди подршка:
Етиопија, Авганистан, Јерменија, Бангладеш, Бенин, Буркина Фасо, Обала Слоноваче, Конго, Демократска Република, Египат, Гамбија, Гaна, Гвинеја Conakry (само за оне који се добровољно враћају), Индија, Ирак, Камерун, Казахстан, Киргистан, Мали, Мароко, Монголија, Нигер, Нигерија, Пакистан, Руанда, Руска Федерација, Сенегал (само за оне који се добровољно враћају), Сомалија, Сри Ланка, Таџикистан, Того, Украјина.

Јерменија: Промена услова подршке од 01. 03. 2021. године за ERRIN у Јерменији. Стопе подршке биће усклађене са осталим земљама ERRIN-а. Поред тога, сада је потребно поднети засебан захтев за ERRIN за свако одрасло дете које путује са Вама.

Египат: Организација за помоћ фондацији Life Makers Foundation Egypt нови је локални партнер ERRIN-а у Египту од априла 2021. године. Редовни поступак за подношење захтева ERRIN-а представља форму подршке ERRIN-а. Додатне информације и контактни подаци су доступни у области за преузимање (информативни листови).

Киргистан: Имајте на уму да, с обзиром на тренутну политичку ситуацију у Киргистану, може доћи до кашњења у примени подршке за реинтеграцију. Препоручује се да најпре контактирате прижаоца услуге путем имејл адресе или телефоном пре него што успоставите лични контакт.

Мали: Имајте на уму да се подршка од стране ERRIN-а може обезбедити само за она лица која се добровољно врате у Мали.

Нигерија: С обзиром на тренутну ситуацију у Нигерији, може доћи до кашњења у примени подршке за реинтеграцију.

Пакистан: Имајте на уму да ERRIN пружалац услуга „WELDO“ има нову адресу за посету.

Руска Федерација: Имајте на уму да ERRIN пружалац услуга „Caritas Москва“ има нове контакт податке.
Caritas Москва:
Телефон: +7 (499) 977 08 69 / +7 (499) 976 24 38
број мобилног телефона: +7 969 2811250 / +7 965 4331281
е-маил: erin@caritas.ru, erin.caritas.ru@gmail.com
Caritas Москва у Грозном:
Мобилни телефон: +7 938 908 53 82 / +7 938 899 02 41 / +7 965 433 12 81
е-маил: erin.sintem@gmail.com
Caritas у Ст. Петерсбургу:
Мобилни телефон: +7 812 2723406
е-маил: office@caritas.spb.ru

Сомалија: ERRIN помоћ за Сомалију / Сомалиленд је предмет нових преговора о закључењу уговора. Од маја 2021. године помоћ ERRIN-а биће привремено обустављена. BAMF и даље може да прихвати захтеве ERRIN-а, али тражи од Вас да на консултативним разговорима укажете на партнерску организацију која недостаје и на могућности одложене подршке. Уколико се ова ситуација настави до средине 2021. године, BAMF ће објавити даља упутства и појединачно разјаснити примљене захтеве ERRIN.

Шри Ланка: Имајте на уму да ERRIN пружалац услуга „IRARA“ има нову адресу за посету.
L2-17, Realty Plaza, Ja-Ela, 11350, Шри Ланка
Телефон: +94 77 029 3598

Украјина: *Нажалост, људи који су ушли у Немачку након визне либерализације (10.06.2017.) и који се враћају у Украјину, не могу више да буду узети у обзир за ERRIN финансирање.

Имајте на уму да с обзиром на ситуацију на лицу места, услуге попут дочекивања на аеродрому и привременог смештаја евентуално неће бити доступне. У случајевима када је то неопходно, контактирајте Савезну службу за миграције и избеглице најкасније 7 дана пре планираног напуштања земље на reintegration@bamf.bund.de.

Уговорни партнер који је резидент у земљи порекла, и по правилу није државна организација са социјалном и хуманитарном обавезом у односу на лица којима је потребна заштита, у поверљивој сарадњи, омогућује нови почетак у земљи порекла. При томе је циљ трајна реинтеграција.


Обим помоћи за реинтеграцију
• Услуга при доласку (дочекивање на аеродрому, краткорочни смештај)
• Индивидуално саветовање по доласку
• Подршка у области становања (нпр. основна опрема, доплата за закуп)
• Мере професионалне квалификације, помоћ у проналажењу посла
• Подршка при покретању пословања
• Саветовање и подршка у социјалним и медицинским питањима, као и општи правни савети

Висина подршке оријентише се према броју повратника у породици и према вулнерабилности повратника.


Висина материјалних помоћи
• доборвољан повратак, једно лице: до 2.000 евра
• добровољан повратак у породици: до 5.000 евра
• у случају утврђене вулнерабилнсти*: једнократно + 1.000 евра
• репатријализирана лица: до 1.500 евра

*У категорију рањивих спадају: малолетна лица без пратње, самохрани родитељи са малолетном децом, лица преко 60 година, лица са посебним медицинским потребама, инвалиди, труднице, жртве трговине људима и проституције.

Имајући у виду тренутну ситуацију са КОВИДом-19, BAMF одобрава свим повратницима у земље одредишта ERRIN-а (са изузетком Јерменије) једнократни додатни износ од 200,00 ЕУР по појединачном подносиоцу захтева, одн. 500,00 ЕУР по породици. Ово је предвиђено искључиво за компензацију повећаних трошкова живота у вези са КОВИДом-19 (нпр. станарина, храна), као и за краткорочне медицинске потребе (хигијенски производи, лекови, дезинфекциона средства, заштита за уста и нос). Имплементацију ове додатне подршке спроводи партнер на лицу места.

(Кроз овај програм не постоји право на захтев за помоћ!)


Процесуирање
Како бисте могли да искористе ERRIN услуге за реинтеграцију, неопходан је захтев (видети десну колону испод преузимања), који мора да буде у потпуности испуњен и потписан од стране повратника (подносиоца захтева). Лична документа (нпр. пасош, потврде као замена за пасош, путничка документа) као и, по потреби, докази постојеће вулнерабилности морају да се приложе уз захтев. Све документе треба послати као засебно скениране документе на адресу електронске поште која је наведена у формулару.


Напомена Трајање обраде захтева може да обухвата 5 до 10 дана. Зато се службе за подношење захтева моле да благовремено поднесу захтеве.


Од подношења захтева до имплементације помоћи за реинтеграцију
ERRIN захтев се подноси општинском, окружном органу или служби за консултације о повратку. Савезна служба за миграцију и избеглице такође прима захтев, по правилу путем електронске поште, и проверава прихватљивост. Уколико су испуњени неопходни услови за помоћ, Савезна служба за миграцију и избеглице утврђује висину помоћи и прослеђује одобрење уговорном партнеру и служби која је проследила захтев. После успешног исељења повратник / повратница ступа у контакт с уговорним партнером и с њиме писаним путем утврђује намеру за реинтеграцију. Пре него што могу да се имплеметирају помоћи за реинтеграцију, Савезна служба за миграцију и избеглице мора да изврши проверу и дати одобрење.


Процесуирање захтева У року од шест месеци после исељења требало би да буде завршена ERRIN подршка за реинтеграцију.


Остале напомене
ERRIN подржава реинтеграцију после успешног повратка. Не надокнађују се трошкови који настају током припреме исељења (нпр. консултативни разговори, путни трошкови ради прибављања путних докумената). Уколико повратници не могу самостално да финансирају своје трошкове исељења, поред ERRIN услуга постоји додатна могућност за помоћ преко хуманитарног програма REAG/GARP.

Остале упите можете да поднесете преко поља за контакт (десна колона).

ERRIN партнер у Авганистану
Због локалне промене партнера, IRARA (Међународна помоћ за повратак и реинтеграцију) Авганистан је одговорна за организацију и спровођење мера реинтеграције од септембра 2020. године. Додатне информације о IRARA могу се наћи на интернет страници: https://www.irara.org/reintegration/

У Авганистану нема промена у поступку подношења захтева или друге помоћи.