ERIN Action Plan 2016 (AP 2016)

„AP 2016" (време трајања 01.08.2019. - 30.09.2021) је допунски пројекат реинтеграције уз ERRIN за лица која се добровољно враћају у земље порекла Етиопију, Авганистан, Гамбију, Гану, Ирак, Нигерију и Пакистан.

Овај специјалан пројекат води BAMF у кооперацији са Немачким друштвом за међународну сарадњу д.о.о. (GIZ). Циљ је да се иновативним приступима по повратку створе побољшане перспективе реинтеграције. За то постоје две концептуалне мере:

1. „Додатна помоћ за покретање бизниса“:
Додатна помоћ за покретање бизниса треба да ојача руковођење предузећем према властитом пословном моделу (који обећава успех). Регуларна ERRIN подршка превасходно служи за успостављање егзистенције и обезбеђење породичног прихода. AP2016 допунска помоћ треба да ојача развијање предузетничких активности и обезбеђује се, ако на тај начин настане најмање једно додатно радно место. Ово додатно радно место у суштини не треба да заузима близак члан породице.
Висина подршке (материјалне помоћи): до 3000 евра/лицу (односно породици).

2. „Образовање и занимање за жене“:
Жене које се враћају (од 16 година) могу да добију допунску помоћ за јачу економску независност, ако учествују у мерама за квалификацију и на тај начин стварају предуслове за јачу самоопредељену или самосталну делатност.
Висина подршке (материјалне помоћи): до 2.000 евра/лицу (односно породици).

Општи предуслови за јамчење AP 2016 додатне помоћи:
• одобрење регуларне ERRIN подршке
• добровољни повратак у једну од претходно наведених земаља порекла
• у Немачкој учешће у мери којом се врши припрема за реинтеграцију непосредно пре стварног повратка код партнерске организације GIZ, претежно „Social Impact gGmbH“ и/или „Solwodi e.V.“ (укљ. потврду о учешћу)
• обавезно учешће/наставак учешћа у AP 2016 мерама квалификације преко ERRIN сервис провајдера у земљи порекла
• Додатна помоћ за покретање бизниса: Стварање додатног радног места које у суштини не узима у обзир блиске чланове породице.

Процес подношења захтева:

За процес подношења захтева важе следећи начини поступања:
a) RBS/ABH шаље захтев који тражи ERRIN (Европска мрежа за повратак и реинтеграцију) и лични документ (нпр. копију личног документа) е-поштом на reintegration@bamf.bund.de. Информације о додатној подршци за AP 2016 могу се наћи у ERRIN-овом формулару за подношење захтева. Потврду о учешћу, као и кратку процену планираног пројекта, попуњену од стране организације одговорне за припремну меру реинтеграције, треба доставити ако је могуће истовремено са захтевом ERRIN-а, у супротном, треба их накнадно послати BAMF-у (Савезни комесаријат за миграцију и избеглице). Потврда о учешћу је доступна за преузимање у форми обрасца, кратку процену мора да изради одговорна организација мере припреме за реинтеграцију.

b) BAMF ERRIN документе укљ. потврду о помоћи прослеђује ERRIN сервис провајдеру и указује на додатну помоћ AP 2016.
ERRIN сервис провајдери организују и старају се о AP 2016 мерама за квалификацију и успостављају контакт са локалним партнерима за помоћ у развоју, са послодавцима и осталим институцијама.

AP 2016 подршка је ограничена на концептуалну меру. Све активности и трошкови су квалификовани само до истека временског рока за пројекат (30.09.2021).

Остале информације, посебно о мерама за припрему реинтеграције, преносе такође GIZ скаути за реинтеграцију: https://www.startfinder.de/de/informationen-fuer-beratende

Боравак/ мере за припрему реинтеграције
Успешно учешће у мери за припрему реинтеграцијe је апсолутно неопходно како би се могао добити AP2016 Top- up. Учешће у мери за припрему реинтеграције у суштини не доводи до продужетка боравка у Немачкој. О томе би требало да добијете напомену на консултативном разговору.