CAROB Јерменија

CAROB (Cooperation for Assistance in Reintegration OFII-BAMF) је немачко-француска кооперација у реинтеграцији, која у Јерменији подржава добровољне повратнице и повратнике приликом реинтеграције. Пројекат се имплементира од 01. септембра 2019. године преко Француске канцеларије за имиграцију и интеграцију ( Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)) и немачке Савезне службе за миграцију и избеглице (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)).

Главне тачке програма
• индивидуална подршка после добровољног повратка у Јерменију захваљујући квалификованом и свеобухватној бризи на локалу;
• ширење кооперације с Француском у области повратка и реинтеграције;
• развој и имплементација иновативних концепата у области реинтеграције;
• стицање и размена сазнања о даљем развоју пројекта и о кооперацији с европским партнерским државама

Обим помоћи за реинтеграцију
CAROB Јерменија у облику нематеријалних давања нуди
• подршку у социјалној области (између осталог, помоћ приликом потраге за станом, деци приликом похађања школе и приликом обављања административних процедура) и код медицинских питања
• подршка приликом потраге за послом и приликом професионалног усавршавања или
• подршка приликом самозапошљавања