Шта су асистирани добровољни поваратак и реинтеграција (Assisted Voluntary Return and Reintegration - AVRR)?

Мигранткиње и мигранти - ту такође спадају лица, чија је молба за азил одбијена - који не могу или не желе више да остану у Немачкој, а из сопствених средстава не могу да финансирају повратак у земљу порекла, имају могућност да добију помоћ при организацији повратка као и финансијску подршку. Добровољни повратак се подржава захваљујући REAG/GARP 2.0 програму који се у СР Немачкој финансира на савезном и покрајинском нивоу. У зависности од држављанства, земље одредишта и ситуације сваког појединачног случаја, поред резервације и финансирања трошкова пута, помоћ може да садржи и финансијску помоћ пред пут као и подршку за реинтеграцију у одредишној земљи (програм додатне помоћи за нови почетак (StarthilfePlus).

У чему је разлика између асистираног повратка и репатријације (депортације)?

Депортација значи да лице, које има обавезу да се исели, у земљу порекла враћа надлежна служба, ако самостално није напустило Немачку у оквиру рока који му је претходно саопштен. То може да буде случај, ако је одбијен захтев за азил или ако је тражилац азила имао само право на привремену заштиту и ако је тај рок истекао. Асистирани добровољни повратак значи да лица, која желе да се врате, могу да добију логистичку и/или финансијску помоћ како приликом путовања назад тако и приликом реинтеграције.

icon/ic-play
icon/ic-volume

Где мигранткиње и мигранти који су заинтересовани за добровољни повратак могу да добију информације?

У Немачкој постоји више од 900 саветовалишта за повратак, који пружају саветовање како о могућностима подршке приликом добровољног повратка тако и о програмина за реинтеграцију. Дигитални информативни портал ReturningfromGermany такође садржи све битне информације на девет различитих језика. Овде можете наћи списак свих саветовалишта за повратак:

icon/ic-play
icon/ic-volume

Шта се догађа током добијања савета о повратку?

Приликом добијања савета о повратку мигранткиње и мигранти могу да се обавесте о својој личној ситуацији и да се после тога без икаквих обавеза информишу о индивидуалним могућностима подршке. Саветници за повратак деле информације о финансијским могућностима асистенције приликом исељења и могућим услугама реинтеграције у одредишној земљи. После одлуке о добровољном повратку, на лицу места мора се, заједно са саветником за повратак, попунити одговарајући захтев. Давање савета о повратку је увек индивидуално, необавезујуће, без предрасуда и бесплатно. Оно не обавезује на одлазак.

icon/ic-play
icon/ic-volume

Да ли услуге програма могу да се користе и делимично?

Не, у оквиру REAG/GARP 2.0 програма није могуће одобравање делимичних услуга.

Да ли постоји законско право на услуге у вези са асистираним добровољним повратком и реинтеграцијом?

Не, не постоји загарантовано право на подршку приликом добровољног повратка.

icon/ic-play
icon/ic-volume