برنامه - [JRS] (خدمات بازادغام شدن در مناسبات اجتماعی جوینت [Joint])

به منظور پیشبرد برنامه اروپایی - [ERRIN] که در تاریخ 30.06.2022 خاتمه پیدا میکند، از تاریخ 01. April 2022 برنامه خدمات بازادغام شدن در مناسبات اجتماعی – [JRS] آغاز به کار میکند. این پروژه به طور انفرادی به کمک کردن جهت بازادغام شدن در مناسبات اجتماعی برای کسانی که به کشور زادگاهشان بازمیگردند، پیشنهاداتی را عرضه میکند. به منظور هماهنگ کردن امور، اداره فدرال امور پناهندگان و مهاجرین [BAMF] در حیطه چارچوب ملّی، مسئولیّتهای ذیربط را به عهده میگیرد.

برنامه اروپایی [JRS] از طرف شرکت فرونت تکس [Frontex] حمایت مالی میشود و به همّت پنج سازمان ذیل اجرا میشود که با اداره امور بازادغام در مناسبات اجتماعی همکاری میکنند: موسسه خیریه کاریتاس بلژیک [Caritas Intrnational Belgium]، [WELDO]، [IRARA]، تکنولوژی اروپایی [European Technology] و مرکز آموزشی [ETTC]، بنیاد لایف مایکرس [Life Makers Foundation].

کمکهایی که از طرف [JRS] در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، فعلا در کشورهای زادگاه مُتقاضیان در اختیار آنها گذاشته میشود. (گسترش جغرافیایی کمکها از طرف [JRS] برای سالهای 2022/2023 برنامه ریزی شده اند): مصر، اتیوپی، الجزیره، ارمنستان، بنگلادش، گامبیا، غنا، گینه، هندوستان، عراق، مغولستان، مراکش، نیجریه، پاکستان، سومالی (ولی مشمول سومالی لند نمیشود)، سریلانکا، ترکیه و ویتنام.

بعضی تغیرات در خصوص برنامه [JRS] ایجاد شده اند که در مفاد پروژه قبلی [ERRIN] قید شده بودند.

  1. در خصوص تقاضانامه از طریق [RIAT]: نوشتن تقاضانامه و سپس ارائه آن از طریق سیستم مدیریت داده ها [RI-AT] در سایت اینترنتی https://webgate.ec.europa.er/emnies/)) در دسترس است. تمام مراحل پروژه حمایتی از طریق سیستم موصوفه اجرا میشوند. [RIAT]، یک سیستم بسته است که فقط از طرف اشخاص ذیربط مدیریّت میشود و مشمول لایحه قوانین حمایت و مراقبت از داده و مشخّصات فردی است.

ثبت کردن تقاضانامه ها [JRS] باید به موقع انجام شوند (تقریبا در فاصله دو تا سه هفته)؛ یعنی ثبت نام، قبل از خروج از کشور آلمان در برنامه [RIAT] انجام شده باشد. مدارک ناقص را (برای مثال: تاییدیّه موعد خروج از آلمان) میتوان همچنین در موعد مُقرّر دیگری به دفتر [RIAT] ارسال کرد. جهت تکمیل حمایت شدن از طرف «Post Arrival Package» (نگاه کنید به رقم 4؛ فقط برای اشخاصی صدق میکند و اعتبار دارد که به کمکهای عاجل محتاجند). از قاعده مخصوص تبعیّت میکند: تقاضانامه باید حدّاقل چهار (!) هفته قبل از خروج واقعی به دفتر [RIAT] تحویل داده شده باشد و مهمترین مدارک (برای مثال: داده های ثبت شده جهت خروج از آلمان، گواهی معاینات پزشگی) باید به طور کلّی در موقع ثبت نام به تقاضانامه الصاق شده باشند.

به دلایل تکنیکی از صفحه کاوش- اینترنتی نمیتوان استفاده کرد، در نتیجه، از صفحه جستجوی دیگری مثل گوگل چروم میتوان استفاده کرد.

جهت استفاده از برنامه [RIAT] لازم است که پیشاپیش در یکی (دو مرحله ای بودن) از تدابیر آموزشی شرکت کرده باشید؛ طوری که چارچوب ثبت نام- و مراحل احراز هویّت را طی کرده باشید. تمام اطّلاعاتی را که در خصوص پیشنهادات [RIAT] آموزشی وجود دارند، میتوانید در قسمت-ورودیّه/اکانت با مراجعه به صفحه اینترنتی ذیل پیدا کنید: ReturningfromGermany.de . لطفا در ابتدا در قسمت ورودیّه/اکانت [Login] ثبت نام کنید.

چنانچه پرسشهایی در خصوص برنامه [RIAT] دارید، میتوانید با ایمیل ذیل تماس بگیرید تا کمکهای لازم را در اختیار شما بگذارند: RIATsupport@bamf.bund.de

3. اشخاصی که مُحّق به حمایت شدن هستند: برنامه کمکهای [JRS] میتواند مشمول اشخاص ذیل شود: الف) کسانی که تبعه کشور ثالثی هستند و هنوز به تقاضای- پناهندگی آنها، پاسخ منفی داده نشده است یا اینکه به نحوی دیگر، هنوز اجازه اقامت اخذ نکرده باشند. ب) کسانی که تبعه کشور ثالثی هستند و از طریق قانونی به خاک کشور آلمان مسافرت کرده اند یا به عبارت دیگر، از لحاظ قانونی مجازند که در آلمان مقیم باشند و/ یا شرایط لازم را برای یکی از کشورهای اتّحادیّه اروپا (بهیچوجه) در اختیار ندارند، (برای مثال: اشخاصی که موظّفند خاک آلمان را ترک کنند یا ورقه موقّت اقامت دارند [Duldung]). از کسانی که دواطلبانه مایلند به کشور زادگاهشان بازگردند و همچنین کسانی که بازگردانده میشوند، امکانهای حمایت کردن از آنها وجود دارد (نگاه کنید به رقم شماره 2).

کمکهای [JRS] اساسا به عنوان کمکهای ابزاری و امکانهای اسباب و اثاثیه ای تضمین میشوند میزان حمایت کردن به پرداخت مبالغ ذیل معطوف است:
• بازگشت داوطلبانه ( خانم/آقایی که متقاضی اصلی باشد): دو هزار یورو [2.000 Euro]
• هر یک از اعضای فامیل: هزار یورو [1.000 Euro]
• چنانچه مشمول کمکهای عاجل و اجتناب ناپذیر باشد*: مضافا و فقط یک مرتبه، مبلغ ششصد و پانزده یورو [615 Euro]
• اشخاصی که بازگردانده میشوند: هزار یورو [1.000 Euro]

*با ارائه دادن مدارک و اسناد، کسانی مشمول دریافت کمکهای عاجل و اجتناب ناپذیر میشوند که: سنّشان از شصت سال به بالا باشد، اشخاصی که بیماریهای حادّ و مُزمن و سختی داشته باشند (برای مثال: دیالیز)، همچنین زنان تنهایی که بازگردانده میشوند و فرزندان خردسال دارند، زنانی که حامله اند و به صورت تنها بازگردانده میشوند، انسانهای صغیر و خُردسالی که هیچکس را ندارند و تنها هستند، قربانیان تجارت- با بردگی انسانها و روسپیگری اجباری.

4. میزان و مقدار کمکهای [JRS]: اداره [JRS] مابین کمکهای کوتاه مدّت- و دراز مُدّت، تفاوت میگذارد („Post Arrival Package“):

الف) کمکهای-کوتاه مُدّت: („Post Arrival Package“) – تا سه روز بعد از وارد شدن به کشور زادگاه):
• امور انتقال به فرودگاه
• همچنین جابجا کردن تا مقصد نهایی
• امور مسافرخانه ای و شب خوابی ضروری قبل از سمتگیری کردن برای رسیدن به مقصد نهایی
• برطرف کردن مایحتاج اضافی در خصوص معاینات پزشگی
• همراهی کردن با اعضای صغیر و تک و تنهای خانواده ها

ب) کمکهای دراز مُدّت: („Post Return Package“) – تا یک سال بعد از ورود به کشور زادگاه):
• کمک کردن برای اسکان در آپارتمان
• برطرف کردن نیازهای عاجل در خصوص معاینات پزشگی و بیماریهای حادّ و سخت
• تدابیر شُغل آموزی و آموزشهای لازم
• مشاوره به منظور امکانهای کاریابی و کمک کردن به منظور پیدا کردن کار
• حمایت کردن جهت خودکفا شدن و به طور [مستقل) کاسبی راه انداختن
• کمک به گردآمدن اعضای خانواده
• مشاوره حقوقی و حمایتهای لازم در نزد اولیاء اداری
• کمکهای لازم در خصوص امور روحی و روانی

5. تماس گرفتن با دفتر همکاران امور بازادغام در مناسبات اجتماعی قبل از خروج از آلمان همه همکاران امور بازادغام در مناسبات اجتماعی، قبل از بازگشت شما آماده اند که پاسخگوی تماس شما باشند. این پیشنهاد تکمیلی (به زبان رسمی کشور زادگاهتان)، مخصوصا مشمول اشخاصی میشود که میخواهند به کشور زادگاهشان بازگردند و به منظور شفّافیّت موضوع و سئوالات دیگر، نگاهی به برنامه [JRS] بیفکنید. در مرکز مصاحبه دو جانبه باید مراحل سازماندهی شده بعد از ورود به کشور زادگاه، چشم اندازهای منطبق با واقعیّت بازادغام شدن در مناسبات اجتماعی را و همچنین برآورده کردن دیگر مایحتاج شخص بازگشته را ترضیه کنند. در باره مقصود واقعی از بازادغام در مناسبات اجتماعی – غالبا در مفاد تقاضانامه برنامه [JRS] صحبت شده است – مراتب امر، بعد از ورود به کشور زادگاه مابین همکاران امور بازادغام در مناسبات اجتماعی و اشخاصی که بازگشته اند به صورت انفرادی اجرا خواهند شد.

ما به کارکنان دفتر مشاوره امور بازگشتی توصیه میکنیم که پیشنهاد ارتباط و تماس زودرس را با اشخاص بازگشته اجرا کنند. داده ها و نشانیهای همکاران امور بازادغام در مناسبات اجتماعی از طریق اوراق اعلامیه ای (جهت دانلود، بر روی صفحه سمت راست کلیک کنید) در دسترس هستند.

اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان [BAMF] در این زمینه، اطّلاعات بیشتری را در خصوص کمکهای برنامه [JRS] در اختیار متقاضیان میگذارد: reintegration@bamf.bund.de