Idia Renaissance Nigeria

Idia Renaissance Nigeria یک سازمان جامعه مدنی است که فعالیت‌هایی در ارتباط با آموزش و توانمندسازی برای گروه‌های مختلف ارائه می‌کند، از جمله افراد در حال بازگشت نیجریه‌ای و نیز قربانیان قاچاق انسان.

بسته به نیازهای شخصی افراد در حال بازگشت خدمات زیر ارائه می‌شوند:

  • استقبال در فرودگاه
  • کمک در یافتن امکانات مسکونی (موقت)
  • مراقبت فردی
  • کمک به راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک یا پیدا کردن شغل
  • انتقال به مراکز بهداشتی
  • ارجاع به مراکز امداد تخصصی ویژه قربانیان قاچاق انسان
  • کمک در یافتن افراد رابط
  • میانجی‌گری در برقراری ارتباط مجدد با اعضای خانواده
  • پشتیبانی اداری
  • اطلاع‌رسانی در ارتباط با آن کشور

Idia Renaissance بخشی از یک شبکه ملی بزرگ‌تر متشکل از سازمان‌هایی است که افراد در حال بازگشت برای امکانات حمایتی بیشتر به آنجا ارجاع داده شوند.

تماس:
نشانی: 2, Ihama Road, Benin City, Edo, Nigeria
ایمیل: info@idia-renaissance.org